Toastmaster

Anlita en professionell toastmaster…
…som hjälper er att styra upp festen.
…som leder snapsvisorna.
…som håller tempot och stämningen på topp i väntan på nästa rätt.
…som planerar tillsammans med köket och serveringen, så talen inte hamnar mitt i maten
eller som ketchupeffekt på slutet.