Företagsteater

Sätt spotlight på ditt budskap med hjälp av författare, regissörer och skådespelare.
Vi skriver och sätter upp företagsanpassade pjäser, revyer, musikaler, sketcher och monologer.

Exempel på företagsteater vi producerat:

Pjäs
Två specialskrivna pjäser till ett läkemedelsföretag i samband med introduktionen av två nya läkemedel. Pjäserna belyser patienternas sjukdomssymptom och de problem den närmaste omgivningen drabbas av. Efter att ha spelat pjäserna vid ett antal tillfällen i Sverige, översatte vi en av pjäserna till engelska och spelade den med engelska skådespelare på en stor internationell sammankomst i Rom.

Revy
En branschorganisation fick en anpassad helaftonsrevy i samband med sin årsstämma.

Musikal
Ett industriföretag firade sitt 40-årsjubileum i ett gigantiskt cirkustält. Där byggde vi en scen och spelade upp en musikal där de 3000 inbjudna gästerna fick ta del av företagets hela historia genom sång, musik och spelscener.

Sketch
Ett transportföretag fick i sketchform fokus på attitydproblem deras säljare hade gentemot kunden.

Monolog
En PR-firma anlitade oss i samband med en internationell läkarkongress. Där framförde vi, på engelska, ett roligt, spirituellt och historiskt faktaspäckat tal av ‘Gustav II Adolf’.

Personlig Regissör
VD för ett börsnoterat fastighetsbolag fick genom oss en personlig regissör inför sitt viktiga stämmotal.